Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies może powodować utrudnienia podczas
przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Plan Bezpieczeństwa Wody

Skażona woda, zanieczyszczona instalacja oraz brak odpowiedniej higieny są podstawowymi przyczynami biegunki zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. W rezultacie miliony ludzi na całym świecie ponosi śmierć, szczególnie dzieci poniżej 5. roku życia. Wielu tym przypadkom można by zapobiec. Szacuje się, że możliwe by było zmniejszenie ognisk zachorowań nawet o 10% tylko dzięki poprawie warunków sanitarnych wody oraz higieny. Skala tego zjawiska pokazuje, że tradycyjne metody oparte na monitoringu jakości wody u odbiorców nie jest wystarczające do zagwarantowania bezpiecznej wody do spożycia. Informacja o złej jakości wody przychodzi zbyt późno i nie jest w stanie zapobiec użyciu wody w przypadku jej skażenia oraz nie jest wystarczająca do identyfikacji źródła zanieczyszczenia (kiedy, jak i gdzie doszło do skażenia). Uwzględniając te ograniczenia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zarekomendowała opracowanie i wdrożenie Planu Bezpieczeństwa Wody  w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jako najefektywniejszego sposobu zapewnienie bezpiecznej wody przeznaczonej do spożycia.

W swoim założeniu  Plan Bezpieczeństwa Wody  (PBW) oparty jest na działaniach prewencyjnych, polegających na identyfikacji zagrożeń, ocenie poziomu zagrożenia oraz zarządzaniu nimi w całym systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. od terenu zlewni ujęć wody do konsumenta. Rozpoznane zagrożenia są  uszeregowane pod względem ich potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi. Jeżeli z powodu ograniczonych zasobów nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich zagrożeń, to powinny być one eliminowane stopniowo i systematycznie w miarę upływu czasu.  Podejście oparte na PBW wprowadza proces walidacji i weryfikacji skuteczności systemów kontroli zarządzania w celu zapewniania jakości i bezpieczeństwa wody do picia.

Spółka „Wodociągi Słupsk”, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce rozpoczęło pracę nad opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem wody w oparciu o Plan Bezpieczeństwa Wody. Dostrzegamy, że PBW jest to najbardziej skuteczny sposób spójnego zabezpieczenia dostaw bezpiecznej wody do spożycia przez mieszkańców.

Spółka „Wodociągi Słupsk”, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce rozpoczęło pracę nad opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem wody w oparciu o Plan Bezpieczeństwa Wody. Dostrzegamy, że PBW jest to najbardziej skuteczny sposób spójnego zabezpieczenia dostaw bezpiecznej wody do spożycia przez mieszkańców.

Do pobrania:

Plan Bezpieczeństwa
Podręcznik opracowania planów bezpieczeństwa wodnego