Poniżej znajduje się ankieta, za pomocą której można wskazać zagrożenie lub zdarzenie potencjalnie niebezpieczne, które nie zostało uwzględnione w przeprowadzonej identyfikacji, a jest istotne z punktu widzenia zapewnienia dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej ilości. Zapewniamy, że każdy Państwa głos, będzie szczegółowo rozważony i omówiony przez zespół roboczy ds. PBW w trakcie okresowych prac warsztatowych.

Dziękujemy za wszelkie uwagi i sugestie.

Wszystkie poniższe pola są wymagane.

3. Do którego etapu systemu zaopatrzenia w wodę można przydzielić to zgłoszenie?
4. Jakie typu jest to zagrożenie?